Hyppää sisältöön

TUVA-koulutuksen toimivuutta koskeva selvitys on käynnistynyt

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2024 9.36
Uutinen

Opetus ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen, jonka kohteena on tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen eli TUVA-koulutuksen toimivuus. Selvityksessä arvioidaan, miten koulutus antaa valmiuksia lukioon ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja tukee opiskelijoiden perustaitojen vahvistumista.

Selvityksessä tarkastellaan TUVA-koulutuksen kokonaisuutta tilastojen, eri prosessien, vahvuuksien ja kehittämistarpeiden, tavoitteiden täyttymisen, sekä toimintaympäristön osalta. Lisäksi tarkastellaan kokonaisuutta opiskelijoiden moninaisiin tarpeisiin vastaamisen näkökulmasta, yhteistyön rakenteiden toimivuuden osalta sekä sen suhteen, miten TUVA-koulutus palvelee eri ryhmiä. Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa mahdollisia lainmuutostarpeita varten.

Selvityksessä toteutetaan kokonaistutkimus, johon kaikki TUVA-koulutusta järjestävät tahot kutsutaan osallistumaan. Tietoa kerätään asiantuntijahaastatteluilla, eri ryhmille kohdennetuilla sähköisillä kyselyillä sekä opiskelijahaastatteluilla. Tiedonkeruu käynnistyy alkuvuodesta 2024. Selvitystiimi vierailee kevään 2024 aikana TUVA-koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa eri puolella Suomea. 

TUVA-koulutus valmisteltiin yhdessä oppivelvollisuuden laajentamisen uudistuksen kanssa. TUVA-koulutus muodostettiin yhdistämällä aiemmat perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen väliin sijoittuvat nivelvaiheen koulutukset. Koulutuksen toteutus aloitettiin elokuussa 2022. 

TUVA-koulutus on tarkoitettu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen. Koulutuksen osallistujina onkin hyvin moninainen opiskelijajoukko, jonka erilaisiin tarpeisiin vastataan yksilöllisten ratkaisujen avulla. Tavoitteena on, että järjestäjäverkko on valtakunnallisesti ja alueellisesti kattava. 

Selvitys valmistuu toukokuun 2024 loppuun mennessä. Selvityksen toteuttaa Owal Group Oy. 

Lisätietoja:

  • Erityisasiantuntija Victor Nyberg, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 263
  • Manager Minna Mayer, Owal Group Oy, puh. 040 709 6898
Ammatillinen koulutus Koulutus Yleissivistävä koulutus