Digikyvykkyyden itsearviointikyselyä koskeva webinaari

Perjantai 3.5.2024 klo 11.00 –  12.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa 22.4.–21.6.2024 digikyvykkyyden itsearviointikyselyn ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille. Digikyvykkyyden itsearviointikyselyllä kartoitetaan, miten ammatilliset koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät kehittävät, ylläpitävät ja seuraavat organisaatioidensa digikyvykkyyttä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää perjantaina 3.5.2024 klo 11.00–12.00 Digikyvykkyyden itsearviointikyselyä koskevan webinaarin, jossa käydään läpi kyselyn vastaamiseen liittyviä seikkoja sekä vastataan mahdollisiin syntyneisiin kysymyksiin liittyen digikyvykkyyden itsearviointikyselyyn.

Tilaisuuden materiaalit

Tilaisuuden tallenne