Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Turku

Maanantai 20.3.2017 klo 13.30 –  17.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen. Uusi peruskoulu -hanke on myös opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi100-juhlavuoden hanke.

Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely, yhteenveto ja yhteinen keskustelu. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Työpajan alaryhmät:

1 Oppijalähtöisyys
2 Uudet oppimisympäristöt
3 Uusi opetussuunnitelma
4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri
5 Opetuksen digitalisaatio
6 Opettajien osaamisen kehittäminen

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Twitterissä: #uusiperuskoulu

Kutsu ja ohjelma

Työpajan aineisto

Tilaisuuden avaus
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Johdatus päivän teemaan ja työpajoihin
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulosten koonti

Paikka

Marina Palace, Linnankatu 32, Turku

Kohderyhmät ja ilmoittaututuminen

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Tausta-aineisto

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen
sanna.vahtivuori-hanninen(at)minedu.fi
puh. 02953 30134

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen
nina.parkkulainen(at)minedu.fi
puh. 02953 30245

Lounais-Suomen aluehallintovirasto:
Johtaja Esko Lukkarinen
esko.lukkarinen(a)avi.fi
puh. 0295 018 089

Opetustoimen ylitarkastaja Lea Karjomaa
lea.karjomaa(a)avi.fi
puh. 0295 018 077