Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Oulu

Maanantai 27.2.2017 klo 13.00 – 16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen. Uusi peruskoulu -hanke on myös opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi100-juhlavuoden hanke.

Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely, yhteenveto ja yhteinen keskustelu. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Työpajan alaryhmät:

1 Oppijalähtöisyys
2 Uudet oppimisympäristöt
3 Uusi opetussuunnitelma
4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri
5 Opetuksen digitalisaatio
6 Opettajien osaamisen kehittäminen

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Twitterissä: #uusiperuskoulu

Kutsu ja ohjelma (PDF)

Työpajan aineisto

Tilaisuuden avaus
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Johdatus päivän teemaan ja työpajoihin
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulosten koonti

Kuvia työpajasta [Flickr]

Paikka

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lääninhallitus-talo, Linnankatu 3, Oulu

Kohderyhmät

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Tausta-aineisto

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen
etunimi.sukunimi(at)minedu.fi
puh. 02953 30134

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen
etunimi.sukunimi(at)minedu.fi
puh. 02953 30245

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto:
Johtaja Veijo Kosola
etunimi.sukunimi(at)avi.fi
puh. 0295 017 570