Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Rovaniemi

Tiistai 14.2.2017 klo 13.00 – 16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää osana peruskoulun uudistamisen kärkihanketta työpajan, jossa kerätään ideoita Uusi peruskoulu -vision luomiseen. Uusi peruskoulu -hanke on myös opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi100-juhlavuoden hanke.

Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Avauspuheenvuorojen jälkeen jakaannutaan työskentelemään teemakohtaisiin alaryhmiin. Päivän päättää alaryhmien työskentelyn tulosten esittely, yhteenveto ja yhteinen keskustelu. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Lapin aluehallintoviraston kanssa.

Työpajan alaryhmät:

1 Oppijalähtöisyys
2 Uudet oppimisympäristöt
3 Uusi opetussuunnitelma
4 Koulun uudistuva toimintakulttuuri
5 Opetuksen digitalisaatio
6 Opettajien osaamisen kehittäminen

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Twitterissä: #uusiperuskoulu

Kutsu ja ohjelma (PDF)

Paikka

Lapin aluehallintovirasto, Juhlasali, Valtakatu 2, Rovaniemi

Kohderyhmä

Tilaisuuden kohderyhmänä ovat koulujen kehittämisen parissa toimivat sivistystoimen, rehtoreiden, opettajien ja oppilaiden edustajat sekä järjestöt, yritykset, yhteisöt ja muut koulujen kehittämisen yhteistyötahot.

Työpajan aineisto

Tilaisuuden avaus + johdatus päivän teemaan ja työpajoihin
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulosten koonti

Kuvia työpajasta [Flickr]

Tausta-aineisto

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen
etunimi.sukunimi(at)minedu.fi
puh. 02953 30134

Viestintäsuunnittelija Nina Parkkulainen
etunimi.sukunimi(at)minedu.fi
puh. 02953 30245

Lapin aluehallintovirasto:
Johtaja Elisa Suutala
etunimi.sukunimi(at)avi.fi
puh. 0295 017 385