Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroimiseksi. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa sopinut vuosiksi 2021–2024 korkeakoulujen kansainvälisyysohjelmasta, jolla edistetään kansainvälistymistä yhteisesti sovituilla toimenpiteillä kansallisesti ja globaalisti osana Talent Boost -ohjelmaa.

Järjestäjä: OKM