Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

OKM ja STM järjestävät yhteisen tilaisuuden, jossa esitellään KunFon työryhmien laatimat kuvaukset kuntoutuksen koulutuksen ja sen tutkimuksen sekä kuntoutuksen tutkimuksen nykytilasta Suomessa. Lisäksi esitellään selvitys kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeista 2020-luvulla.

Järjestäjä: OKM, STM

Webinaarissa kerrotaan Harrastamisen Suomen mallin ajankohtaisia kuulumisia.

Järjestäjä: OKM