Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Seminaari vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista taide- ja kulttuurialalla: Mitä olisi, jos kulttuuri-instituutteja ei olisi? OKM on teettänyt selvityksen Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan vaikuttavuudesta. Selvityksen esittelyn lisäksi seminaarissa keskustellaan vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista taide- ja kulttuurialalla.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala jakaa vuoden 2023 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä.

Järjestäjä: OKM

Education at a Glance (EAG) on OECD:n vuosittain julkaisema koulutuksen indikaattoriraportti. Raporttiin kootut tiedot mahdollistavat koulutusjärjestelmien tarkastelun ja vertailun monista eri näkökulmista. Vuoden 2023 julkaisun painopiste on ammatillisessa koulutuksessa.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuudessa tuodaan esiin Euroopan osaamisen teemavuoden tavoitteita Suomen näkökulmasta: osaamisen näkyväksi tekemistä, jatkuvaa oppimista ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin torstaina 28.9.2023 klo 9-11.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM