Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina muutoksia, jotka heijastuvat myös urheiluun. Yksi keskeinen kysymys on, miten vastata näihin uusiin haasteisiin. Tätä pohditaan Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan seminaarissa.

Järjestäjä: OKM