Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

TETTI-hanke eli työelämään tutustumisjaksojen toteutus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja saavutettavuus perusopetuksen aikana on MDI Publicin, Nuorisotutkimusseuran ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishanke, jossa on tuotettu tietoa peruskoulun työelämään tutustumisjaksojen eli ns. TET-jaksojen potentiaalin paremmaksi hyödyntämiseksi osana perusopetuksen kehittämistä. Tutkimushankkeessa huomion kohteena ovat oppilaiden jatko-opintovalmius, työelämään kiinnittyminen, syrjäytymisen ehkäisy, taustaerojen tasoittaminen ja yhdenvertaisuus.  Osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS) toteutetun hankkeen vastuuministeriö on Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus tuo uudella tavalla yhteen osaamisen ja työllisyyden palveluita: Jotpa rahoittaa osaamispalveluita, ennakoi työelämän osaamistarpeita ja tukee alueellista yhteistyötä. Verkkotapahtumassa kerrotaan mitä palvelukeskuksen työ käytännössä tarkoittaa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja opetusministeri Li Anderssonin kyselytunti siirtyy presidentin koronatartunnan vuoksi. Kerromme tilaisuuden uudesta ajankohdasta myöhemmin.

Järjestäjä: OKM

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus tulee – olemmeko valmiit?

Webinaari oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosta kiinnostuneille oppivelvollisuuskoulutuksen toimijoille ja sidosryhmille