Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.2.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 3. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Järjestäjä: OKM

Väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseen ja palveluiden saatavuuteen

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) valmisteluun liittyvän kuulemisen tulosten julkistus.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen loppuseminaariin. Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina tiistaina 14.3. klo 13.00 – 16.00. Seminaarin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Järjestäjä: OKM, STM

Tervetuloa mukaan kuulemaan uunituoreita terveisiä tulevista muutoksista sekä jalkauttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta ja Karvista. Tapaaminen on tarkoitettu esimiestason toimijoille pilottikunnissa sekä SKY-koordinaattoreille. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua.

Järjestäjä: OKM

Suurtapahtumastrategian luovutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö asettivat elokuussa 2022 työryhmän laatimaan ehdotuksen suurtapahtumastrategiaksi. Suurtapahtumastrategia on valmistunut, ja se luovutetaan tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Suurtapahtumastrategiaa valmisteleva työryhmä

Syftet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stödja skolengagemang och närvaro i skolan samt att minska frånvaro inom den grundläggande utbildningen.

Nuorisobarometrin 2022 julkistustilaisuus

Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaisema Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrin 2022 teemana on resilienssi, kyky sopeutua ja mukautua vastoinkäymisiin. Valtioneuvoston tervehdyksen tilaisuuteen tuo opetusministeri Li Andersson.

Lisätietoa Valtion nuorisoneuvoston sivulla.

Eduskuntavaalit lähestyvät, ja on aika pureutua keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Miten lasten ja nuorten liikkuminen on muuttunut korona-aikana? Mitä liikunta merkitsee lapsille ja nuorille? Miten liikkuminen on yhteydessä mielenterveyteen ja yksinäisyyteen?

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen päätösseminaari sekä kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian esittelytilaisuus.

Järjestäjä: OKM, TEM

Luovutustilaisuus: Selvitys kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on koonnut tietoa kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista sekä laatinut ehdotukset tarvittaviksi politiikkalinjauksiksi. Selvityksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa kulttuurin ja liikunnan roolia hyvinvointipolitiikan merkittävinä toimialoina. Selvitys kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista luovutetaan tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.2.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 3. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Järjestäjä: OKM

Infotilaisuuden teemana on ESR+ valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hankehaku 14.3.-12.5.2023. Tilaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat vastaavat pääasiassa etukäteen lähetettyihin kysymyksiin.

Järjestäjä: OKM

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroimiseksi. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa sopinut vuosiksi 2021–2024 korkeakoulujen kansainvälisyysohjelmasta, jolla edistetään kansainvälistymistä yhteisesti sovituilla toimenpiteillä kansallisesti ja globaalisti osana Talent Boost -ohjelmaa.

Järjestäjä: OKM