Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Suomen Akatemian kansainvälinen kokonaisarviointi on valmistunut. Arvioinnin tulokset julkistetaan verkkolähetyksessä 1. maaliskuuta.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää oppilaitosten soveltuvuusarvioinnin käytännöistä tehdyn tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuuden. Tutkimuksen ovat toteuttaneet yhteistyössä Innolink ja Helsingin yliopisto. Tilaisuus toteutetaan Teams-webinaarina.

Järjestäjä: OKM

Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaisema Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita.

Järjestäjä: OKM, YM

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanon etenemisestä.

Järjestäjä: OKM, TEM