Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

 

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät/Sámediggi kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden tapahtuma.

Järjestäjä: OKM

 

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät/Sámediggi kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden tapahtuma.

Järjestäjä: OKM

Piikkarit-palkinnon ja Liikkuvat-palkintojen palkintojenjakotilaisuus

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen jakaa liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-palkinnon sekä Liikkuvat-palkinnot ((Liikkuva perhe, Liikkuva aikuinen ja Ikiliikkuja).

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus järjestävät yhteistyössä tutkimuspohjaisen webinaarisarjan perusopetuksen oppilaanohjauksen Oikeus oppia –hankkeiden tueksi. Webinaarisarja on tarkoitettu ensisijaisesti Oikeus oppia –ohjelman kautta valtion erityisavustusta saaneille perusopetuksen hankkeille, mutta webinaarien luento-osuuksiin ovat kaikki tervetulleita.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy järjestävät yhteistyössä päätöswebinaarin, jossa tarkastellaan DL2021-kehittämisohjelman sekä data- ja laskentaintensiivisen tutkimuksen laaja-alaista vaikuttavuutta.

Järjestäjä: OKM

Webinaarissa kuullaan tuoreet kuulumiset kulttuuriperintöstrategiatyöstä sekä julkistetaan kulttuuriperintöbarometrin 2021 tulokset.

Järjestäjä: OKM

Kutsutilaisuus järjestetään webinaarina.

Järjestäjä: OKM

Miltä näyttää lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky uusimpien Move!-mittausten ja varusmiesten kuntotestien valossa? Vaikuttaako korona? Entä kestääkö kansanterveys ja -talous sekä puolustuskyky?

Järjestäjä: OKM, PLM

Sitouttavan kouluyhteisötyön talviwebinaari järjestetään to 16.12.2021 klo 9.00 – 11.30. Tapahtumassa luodaan katsaus syksyn kehittämistyöhön sekä pohditaan, miten oppilaiden osallisuutta voidaan tukea osana koulun toimintaa.

Järjestäjä: OKM

Näkövammaisten kirjastoa koskevan lakiuudistuksen raportin luovutus ministeri Kurviselle

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle luovutetaan perjantaina 17.12.2021 klo 9.00 Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisesta valmistelleen työryhmän raportti. Raportti sisältää ehdotuksen hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta.

Tarkoituksena on ollut selvittää, mihin käyttötarkoituksiin rekisteri tarvittaisiin, mikä olisi sen kohderyhmä ja millaisia lainsäädäntötarpeita ja tietosuojakysymyksiä opettajarekisterin perustamiseen liittyy.