Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Webinaarissa kerrotaan Harrastamisen Suomen mallin ajankohtaisia kuulumisia.

Järjestäjä: OKM

OKM ja STM järjestävät yhteisen tilaisuuden, jossa esitellään KunFon työryhmien laatimat kuvaukset kuntoutuksen koulutuksen ja sen tutkimuksen sekä kuntoutuksen tutkimuksen nykytilasta Suomessa. Lisäksi esitellään selvitys kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeista 2020-luvulla.

Järjestäjä: OKM, STM

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Itä-Suomen yliopiston Ohjauksen koulutus järjestävät yhteistyössä tutkimuspohjaisen webinaarisarjan perusopetuksen oppilaanohjauksen Oikeus oppia –hankkeiden tueksi. Webinaarisarja on tarkoitettu ensisijaisesti Oikeus oppia –ohjelman kautta valtion erityisavustusta saaneille perusopetuksen hankkeille, mutta webinaarien luento-osuuksiin ovat kaikki tervetulleita.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden valmistelusta.

Järjestäjä: OKM, TEM

Miten politiikka ja urheilu kytkeytyvät toisiinsa urheilun suurtapahtumissa? Mitkä ovat urheilijan oikeudet ja vastuut kansainvälisen politiikan paineissa? Miten Suomi ja suomalaiset urheilijat edistävät yhteiskuntavastuullisuutta urheilussa ja urheilun avulla? Aiheesta lisää Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vuosiseminaarissa.

Järjestäjä: OKM, UM

Suomi on laatimassa digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteistä visiota ja tavoitteita vuoteen 2030. Ns. digitaalinen kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi. Digikompassia valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Järjestäjä: LVM, OKM, TEM, VM