Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden valmistelusta.

Järjestäjä: OKM, TEM

Miten politiikka ja urheilu kytkeytyvät toisiinsa urheilun suurtapahtumissa? Mitkä ovat urheilijan oikeudet ja vastuut kansainvälisen politiikan paineissa? Miten Suomi ja suomalaiset urheilijat edistävät yhteiskuntavastuullisuutta urheilussa ja urheilun avulla? Aiheesta lisää Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan vuosiseminaarissa.

Järjestäjä: OKM, UM

Suomi on laatimassa digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteistä visiota ja tavoitteita vuoteen 2030. Ns. digitaalinen kompassi on jaettu neljään osa-alueeseen: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä julkisten palvelujen digitalisointi. Digikompassia valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Järjestäjä: LVM, OKM, TEM, VM