Opetus- ja kulttuuriministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Tulossopimus on ministeriön ja viraston välinen sopimus sopimuskauden tavoitteista. Tulostavoitteet vahvistetaan kalenterivuosittain myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja