Opetus- ja kulttuuriministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Tulossopimus on ministeriön ja viraston välinen sopimus sopimuskauden tavoitteista. Tulostavoitteet vahvistetaan kalenterivuosittain myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Lisätietoja

Iiris Patosalmi, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330250