Toimiluvan myöntäminen OKM/2024/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2024 10.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuksen järjestämislupahakemus

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, p. +358 295 330 079

Asia

Hyväksytään Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun Kymenlaakson steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 2 mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.