Hallituksen asettaminen OKM/2024/41

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen sekä varapuheenjohtajan määrääminen toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2027

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. +358 295 330 247

Asia

SUOMEN AKATEMIAN HALLITUS

Puheenjohtaja

Professori Kimmo Nuotio

Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja

Tiina Laatikainen

Itä-Suomen yliopisto

Jäsenet

Yksikönjohtaja, professori Anna-Stiina Heiskanen

Suomen ympäristökeskus

Professori Petri Karonen

Jyväskylän yliopisto

Professori Gary Marquis

Aalto-yliopisto

Ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka

Nokia Oyj

Professori Susanna Välimäki

Helsingin yliopisto

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Suomen Akatemian hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.