Neuvoston asettaminen OKM/2024/40

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.6.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan ja jäsenten nimittäminen toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2027

Ministeri

Sari Multala

Esittelijä

Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, p. +358 295 330 247

Asia

STRATEGISEN TUTKIMUKSEN NEUVOSTO

Puheenjohtaja

Professori Mikael Fogelholm

Helsingin yliopisto

Jäsenet

Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini

Työterveyslaitos

Tutkimusprofessori Anu Castaneda

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Projektijohtaja Kari Herlevi

Sitra

Professori Pigga Keskitalo

Lapin yliopisto

Johtaja Sammeli Liikkanen

Orion Pharma

Professori Eva Pongrácz

Oulun yliopisto

TKI-yksikön johtaja Jussi Ronkainen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Vanhempi neuvonantaja Laura Solanko

Suomen Pankki

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Suomen Akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston puheenjohtajan ja jäsenet toimikaudeksi 1.1.2025-31.12.2027

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.