Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2024/34

« Tasavallan presidentin esittely 3.5.2024 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta (HE 18/2024 vp; EV 26/2024 vp)

EV 26/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anders Adlercreutz

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. +358 295 330 086

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain

kirkkolain 3 ja 8 luvun muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2024

Päätös

Tasavallan presidentti hyväksyi esityksen.