Virkavapauden myöntäminen OKM/2024/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. +358 295 330 190

Asia

Kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulanderille on valtioneuvoston yleisistunnossa 25.3.2021 myönnetty palkatonta virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virasta 1.4.2021-31.3.2024 väliseksi ajaksi erityisasiantuntijan viran hoitamista varten Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa. Sulander on pyytänyt edelleen palkatonta virkavapautta 1.4.-31.7.2024 väliseksi ajaksi kyseessä olevan viran hoitamista varten.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää erityisasiantuntija Heidi Sulanderille palkatonta virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virasta 1.4.-31.7.2024 väliseksi ajaksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.