Viran täyttäminen OKM/2023/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.4.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Hallitusneuvos Rami Sampalahti, p. +35 8295330190
Esitys
Valtioneuvosto nimittää opetus- ja kulttuuriminiteriön opetusneuvoksen virkaan filosofian maisteri Jonna Korhosen 1.5.2023 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.