Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/45

« Tasavallan presidentin esittely 14.4.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2022 vp; EV 334/2022 vp)

HE 108/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. +35 8295330086
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen