Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/33

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä (HE 43/2022 vp, HE 313/2022 vp; EV 312/2022 vp)

HE 43/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Johtaja Jorma Waldén, p. +35 8295330338
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tekijänoikeuslain muuttamisesta ja lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen