Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/33

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä (HE 43/2022 vp, HE 313/2022 vp; EV 312/2022 vp)

HE 43/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Johtaja Jorma Waldén, p. +358 295 330 338

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tekijänoikeuslain muuttamisesta ja lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen