Valtion edustajan määrääminen OKM/2022/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen edustajan vaihdos Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Petteri Kauppinen, Opetusneuvos p.+35 8295330147
Asia
Professori Johanna Myllyharjun Oulun yliopistosta tilalle Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon nimettäisiin professori Olli Silvennoinen Helsingin yliopistosta. Tiedeasiantuntija Sirpa Nuotio Suomen Akatemiasta jatkaa Suomen toisena edustajana Euroopan molekyylibiologian konferenssissa (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostossa.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää tästä päivästä lukien toistaiseksi Suomen edustajaksi Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon professori Johanna Myllyharjun tilalle professori Olli Silvennoisen Helsingin yliopistosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio