Valtion edustajan määrääminen OKM/2022/70

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.11.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen edustajan vaihdos Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon

Ministeri

Petri Honkonen

Esittelijä

Opetusneuvos Petteri Kauppinen, p. +35 8295330147

Asia

Professori Johanna Myllyharjun Oulun yliopistosta tilalle Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon nimettäisiin professori Olli Silvennoinen Helsingin yliopistosta. Tiedeasiantuntija Sirpa Nuotio Suomen Akatemiasta jatkaa Suomen toisena edustajana Euroopan molekyylibiologian konferenssissa (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostossa.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää tästä päivästä lukien toistaiseksi Suomen edustajaksi Euroopan molekyylibiologian konferenssiin (EMBC) ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion (EMBL) neuvostoon professori Johanna Myllyharjun tilalle professori Olli Silvennoisen Helsingin yliopistosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio