Valtioneuvoston asetus OKM/2022/55

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § :n muuttamisesta siten, että korotettaisiin opiskelija-aterioiden hintaan vaikuttavien kustannusten nousun johdosta ateriakohtaiseen avustukseen oikeuttavan aterian enimmäishintaa 5 eurosta 5,50 euroon. Erikoisannoksen vähimmäishintaa ehdotetaan korotettavaksi 6,30 erosta 6,80 euroon ja enimmäishintaa 7,65 eurosta 8,15 euroon. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa valtioneuvoston asetuksen korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ateriatukeen oikeuttavan aterian enimmäishinnan korotus parantaisi opiskelijaravintoloiden toimintaedellytyksiä ja turvaisi aterioille asetetut laatuvaatimukset. Opiskelijalta perittävän aterian hinta nousisi vain, jos opiskelijaravintola niin päättäisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen