Hallituksen kirjelmä OKM/2022/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.6.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen kirjelmä eduskunnalle hallituksen esitysten (HE 19/2019 vp ja HE 93/2019 vp) peruuttamisesta

ED 2/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Asia
Hallitus peruuttaa eduskunnalle 19 päivänä syyskuuta 2019 annetun hallituksen esityksen kirkkolaiksi (HE 19/2019 vp) ja 28 päivänä marraskuuta 2019 annetun hallituksen esityksen kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 93/2019 vp).
Esitys
Valtioneuvosto peruuttaa hallituksen esityksen eduskunnalle kirkkolaiksi (HE 19/2019 vp) ja hallituksen esityksen eduskunnalle kirkkolaiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä (HE 93/2019 vp)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen