Toimiluvan muuttaminen OKM/2022/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 13.1.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Atte Jääskeläinen, Ylijohtaja p.+35 8295330309
Asia
Ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään sen koulutusvastuusta eli siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee antaa. Toimiluvassa voidaan tarvittaessa myös täsmentää tutkintokohtaista koulutusvastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu voi antaa. Yhteensä 13 ammattikorkeakoulua on tehnyt syksyllä 2021 uusia koulutusvastuita koskevia hakemuksia toimiluvan muuttamisesta.
Esitys
Valtioneuvosto muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa liitteiden 2-10 mukaisesti ja tekee kielteisen päätöksen liitteiden 11-14 mukaisesti
Vaikutukset
Päätöksillä ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Ammattikorkeakoulujen uusilla koulutusvastuilla edistetään osaltaan hallituksen tavoitetta lisätä korkeakouluista valmistuvan osaavan työvoiman tarjontaa alueilla ja aloilla, joilla on tai ennakoidaan olevan työmarkkinatarpeita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen