Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/19

« Tasavallan presidentin esittely 13.7.2018 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018 vp; EV 67/2018)

HE 40/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen