Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2018/18

« Tasavallan presidentin esittely 10.8.2018 11.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 41/2018 vp; EV 57/2018 vp)

HE 41/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitussihteeri p.+35 8295330193
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lukiolain ja lain ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja lain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen