Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2022 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

OKM valtioneuvoston yleisistunto 7.4.2022 13.00

Liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi

OKM tasavallan presidentin esittely 1.4.2022 10.00