Hyppää sisältöön

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmatyö käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2020 11.49
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman valmistelun. Hallitusohjelman mukaisessa saavutettavuussuunnitelmassa tarkastellaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta sosioekonomisen aseman, alueiden, sukupuolen, maahanmuuttajataustan, etnisten ryhmien, kieliryhmien ja toimintarajoitteisten kannalta.

– Jokaisella ihmisellä pitää olla perhetaustasta, asuinpaikasta ja muista taustatekijöistä riippumatta mahdollisuus ponnistaa koulutuksessa niin pitkälle kuin oma innostus ja kyvyt riittävät. Kyse on yksilön oikeudesta oppimiseen, mutta myös koko yhteiskunta on vahvempi, kun saamme jokaisen kyvyt rakentamaan yhteistä hyvää, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Saavutettavuussuunnitelmassa tarkastellaan koulutuspolun eri vaiheita korkeakoulutukseen hakeutumisesta työelämään siirtymiseen. Valmistelussa otetaan huomioon myös jatkuvan oppimisen uudistus ja koulutuspoliittinen selonteko. Suunnitelmaa valmistelemaan opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.6.2020 asettanut ohjausryhmän ja tiedepaneelin sekä nimennyt selvityshenkilön.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii professori Laura Kolbe. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata saavutettavuussuunnitelman valmistelua.

Hallitusohjelman mukaisesti saavutettavuussuunnitelman valmistelussa hyödynnetään tutkittua tietoa. Tämän edistämiseksi ohjausryhmän ja selvityshenkilön tukena toimii tiedepaneeli. Lisäksi suunnitelmatyössä hyödynnetään laajasti sidosryhmien asiantuntemusta.

Saavutettavuussuunnitelman selvityshenkilönä 1.9.2020–31.7.2021 toimii erityisasiantuntija, dosentti, kasvatustieteiden tohtori Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Selvityshenkilön tehtävänä on kuvata korkeakoulutuksen tasa-arvon nykytila mukaan lukien aliedustettujen ryhmien mahdolliset esteet sekä hyviksi havaitut käytännöt. Selvityshenkilö valmistelee tilannekuvan pohjalta ehdotuksen saavutettavuuden edistämisen tavoitteiksi ja tekee suosituksia tarvittaviksi toimenpiteiksi.

Ohjausryhmän ja tiedepaneelin toimikausi on 1.8.2020–31.7.2021. Selvityksen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

Tarkoituksena on, että laadittujen suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa esimerkiksi osaksi lakisääteisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiaan. Lisäksi saavutettavuussuunnitelmalta toivotaan tukea koulutuspoliittisen selonteon ja poliittisen päätöksenteon tueksi.

Suunnitelmatyön taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma. Sen strategisen kokonaisuuden Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi tavoitteena on, että koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy.

Hanketiedot: Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Lisätietoja:

Erityisavustaja Eeva Kärkkäinen, p. 040 149 2201
Ylijohtaja, selvityshenkilö Tapio Kosunen, p. 0295 3 30440

Hanna Kosonen Korkeakoulutus ja tiede