Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeet ja työryhmät

Tällä sivulla voit selata ja hakea tietoa ja asiakirjoja opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. 

Kaikista eri ministeriöiden hankkeista löytyy tietoa kootusti osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet

Parhaillaan käynnissä olevat OKM:n lausuntokierrokset ja kuulemiset on koottu omalle sivulle.