ESR+:n valtakunnallisen Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teema

OKM080:00/2021 Toimielin

Suomessa toteutettava Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma sisältää Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) kautta toteutettavan valtakunnallisen Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM080:00/2021

Asianumerot VN/29887/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.12.2021 – 31.12.2027

Asettamispäivä 17.12.2021

Toimielimen tyyppi Johtoryhmä

Yhteyshenkilö
Tapani Sainio, Kulttuuriasiainneuvos
puh. +358 295 330 336
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tiiviimpi yhteistyö elinkeinoelämän, oppilaitosten ja tutkimustoimijoiden kanssa, jotta osaamisen uudistaminen vastaa nopeasti muuttuviin elinkeino- ja työelämän sekä toimintaympäristön muutoksesta aiheutuviin osaamistarpeisiin.

Valtakunnallisella rahoituksella toteutetaan pilotti- ja kehittämishankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja ja luovaa taloutta elinkeinorakenteen monipuolistajana sekä vahvistetaan taide- ja kulttuurialan tuotanto-osaamista.

Tiivistelmä

Suomessa toteutettava Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma sisältää Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) kautta toteutettavan valtakunnallisen Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen teeman.

Lähtökohdat

Johtoryhmän tehtävänä on valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden strateginen ohjaus sekä toteutuksen seuranta, arviointi ja tukeminen. Johtoryhmä tekee välittävälle toimielimelle esityksen valtakunnallisen teeman hankehaussa käytettävistä täydentävistä valintaperusteista ja tarvittaessa hakukohtaisista painopisteistä.

Johtoryhmä ottaa kantaa yleiset arviointikriteerit täyttäneiden hankkeiden rahoittamiseen tai hylkäämiseen. Johtoryhmä seuraa myös sitä, että toimenpidekokonaisuuden ja hankkeen sisältöön liittyvä valtakunnallinen ja alueellinen toiminta tukevat ja täydentävät toisiaan.

Valtakunnallisella toiminnalla toimeenpannaan osin mm. Luovan talouden tiekartan, kulttuurimatkailun, kulttuurisen moninaisuuden ja kulttuuriperintöstrategian toimia, joiden tavoitteena ovat mm. ylialueelliset verkostot ja palvelumallit.

Lisätietoja