Kirkkolain muuttaminen (sähköiset kokoukset)

OKM069:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM069:00/2020

Asianumerot VN/25749/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 19.11.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi kirkkolain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 10.12.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  50/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.12.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Saarikko

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 086
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksellä on tarkoitus mahdollistaa sähköisten kokousten järjestäminen kirkon toimielimissä.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Lähtökohdat

Hallituksen esityksessä kirkkolaiksi, HE 19/2019 vp, on ehdotettu kirkon viranomaisten toimielinten päätöksentapaa muutettavaksi siten, että toimielin voisi varsinaisen kokouksen lisäksi päättää asioista sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa, myöhemmin sähköinen kokous. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa on kuitenkin keskeytetty ja eduskunta odottaa kirkolliskokoukselta uudelleen kirjoitettua kirkkolakiehdotusta, mikä viivästyttää säännösten voimaantuloa.

Sähköisistä kokouksista on kirkon hallinnossa saatu viime aikoina hyviä kokemuksia ja luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden valmiudet kokoontua sähköisesti ovat kehittyneet. Sähköisiä kokouksia on järjestetty kirkon keskushallinnon toimielimissä, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä covid-19-viruspandemian aiheuttaman kevään poikkeusolojen aikana kirkkohallituksen kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n nojalla antaman määräyksen perusteella. Normaalioloissa ei vastaavaa määräystä voida antaa.

Lisätietoja

Lisää aiheesta