Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

OKM065:00/2021 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksellä säädettäisiin digitaalisesta varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä ja siihen liittyvästä tietojen käsittelystä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM065:00/2021

Asianumerot VN/25711/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 11.10.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.4.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.9.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 127/2022

Hallituksen esityksellä säädettäisiin digitaalisesta varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä. Järjestelmän avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa analyysejä varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Kehitettävän järjestelmän avulla varhaiskasvatustoimijat voivat arvioida varhaiskasvatuksen laatukriteereistä työstetyin arviointityökaluin toimintaansa ja Karvi toteuttaa varhaiskasvatuksen ulkoisia arviointeja.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hallituksen esityksellä säädettäisiin digitaalisesta varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmästä ja siihen liittyvästä tietojen käsittelystä.

Lähtökohdat

Esityksen taustalla on Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite varhaiskasvatuksen laadun ja tasa-arvon vahvistamisesta sekä osallistumisasteen nostamisesta. Järjestelmän kehitys on osa Oikeus Oppia -ohjelmaa. Lisäksi järjestelmän kehittäminen sisältyy Karvin arviointisuunnitelmaan vuosille 2020–2023.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.