Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

OKM062:00/2021 Säädösvalmistelu

Ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 19 §:ää muutetaan ja lisättäisiin uusi 22 a § jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM062:00/2021

Asianumerot VN/24935/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.10.2021 – 1.8.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 19 §:ää muutetaan ja lisättäisiin uusi 22 a § jossa säädettäisiin tutkintovientitoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja päätöksenteosta.