Elinikäisen ohjauksen strategia 2020–2023 : ELO-foorumi

OKM061:00/2021 Kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat
asettaneet Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumin ja foorumin työjaoston
ajalle 1.4.2020–31.1.2023.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM061:00/2021

Asianumerot VN/2758/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2020 – 31.1.2023

Asettamispäivä 20.3.2020

Tavoitteet ja tuotokset

1. valmistella ehdotus elinikäisen ohjauksen strategiaksi sekä
toimenpiteiksi sen toteuttamiseksi. Valmistelutyössä tulee hyödyntää
olemassa olevaa tietopohjaa
2. tukea hallitusohjelman toimeenpanoa erityisesti koskien elinikäisen
ohjauksen kehittämistä, jatkuvan oppimisen uudistusta ja työllisyyden
edistämisen valmistelua sekä oppivelvollisuuden laajentamista.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat
asettaneet Elinikäisen ohjauksen ELO-foorumin ja foorumin työjaoston
ajalle 1.4.2020–31.1.2023.

Lähtökohdat

Työelämän murros vaatii panostuksia elinikäiseen ohjaukseen. Digitalisaatio, automatisaatio ja globalisaatio muuttavat työmarkkinoita ja työn tekemisen tapoja. Tämänhetkisiä työmarkkinoita leimaa osaavan työvoiman tarve ja edellytys jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Hallitusohjelman keskeisten linjausten edistämiseksi on tarpeen valmistella elinikäisen ohjauksen strategia, joka tarjoaa keinoja työelämän murrokseen ja jatkuvan oppimisen haasteeseen vastaamiseksi sekä tarkastelee elinikäisen ohjauksen kokonaisuutta
tulevaisuusorientoituneesti mutta käytännönläheisesti.

Tarvitaan vahvempia ja uudenlaisia keinoja elinikäisen ohjauksen vahvistamiseksi ja linkittämiseksi muihin politiikkatoimiin.

Lisätietoja