Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

Taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiä tavoitteita valmisteleva työryhmä

OKM055:00/2017 Kehittäminen

Työryhmältä odotetaan ehdotuksia, joiden toimeenpano parantaa taiteellisen toiminnan edellytyksiä, taide- ja taiteilijapolitiikan tavoiteasettelua ja selkeyttää ohjausta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM055:00/2017

Asianumerot 95/040/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.10.2017 – 30.9.2018

Asettamispäivä 17.10.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on tehdä ehdotus taide- ja taiteilijapolitiikan keskeisiksi tavoitteiksi ottaen huomioon taiteenalojen erilaisuus.

Määritellessään keskeisiä tavoitteita työryhmän tulee tarkastella asioita ainakin seuraavista näkökulmista:
- taiteen kehittyminen ja siitä seuraavat muutostarpeet taiteen ja taiteilijoiden tuelle
- taiteilijoiden toimeentulon kehittäminen
- taiteen jakelua ja levittämistä edistävät toimet, erityisesti välittäjäportaan toiminta
- taide- ja kulttuurialan koulutuksen merkitys toimialan kehittämisessä
- taide- ja kulttuuripolitiikkaa koskevat toimintaympäristön muutokset, erityisesti digitalisaation ja kansainvälistymisen vaikutukset
- taiteen merkitys ja vuorovaikutus yleisöjen kanssa sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Tiivistelmä

Työryhmältä odotetaan ehdotuksia, joiden toimeenpano parantaa taiteellisen toiminnan edellytyksiä, taide- ja taiteilijapolitiikan tavoiteasettelua ja selkeyttää ohjausta.

Lähtökohdat

Taide- ja taiteilijapolitiikkaa koskevia muutoksia ja kehittämistavoitteita on käsitelty edellisen kerran v. 2003 valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Taiteen ja sen toimintaympäristön muutokset edellyttävät ajantasaista tarkastelua. Työryhmän työ on tärkeä osa v. 2017 valmistuneen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian toteuttamista.