Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

OKM047:00/2024 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi evankelis-luterilaisen kirkon hoitamiin yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävän valtionrahoituksen ja ortodoksiselle kirkolle myönnettävän valtionavustuksen määrää.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM047:00/2024

Asianumerot VN/16937/2024

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 5.6.2024 – 31.12.2024

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Yhteyshenkilö
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 086
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoituksena on tasata verolainsäädännön muutoksesta johtuvaa kirkollisverotuoton kasvua vähentämällä evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien valtionrahoitusta ja ortodoksiselle kirkolle maksettavaa valtionavustusta.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi evankelis-luterilaisen kirkon hoitamiin yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävän valtionrahoituksen ja ortodoksiselle kirkolle myönnettävän valtionavustuksen määrää.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus sitoutuu julkisen talouden tasapainottamiseen varmistaakseen kansalaisten hyvinvoinnin ja kestävän talouskehityksen. Julkisen talouden vakavan tilanteen vuoksi hallitus päätti kevään 2024 kehysriihessä uusista verotoimista hallitusohjelmaan sisältyvien toimien lisäksi. Hallitus päätti muun muassa poistaa kunnallisverotuksessa tehtävän ansiotulovähennyksen kunnallisverotuksen efektiivisyyden parantamiseksi (julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025–2028, s. 73). Asiaan liittyviä säädösmuutoksia valmistellaan valtiovarainministeriössä.

Ansiotulovähennyksen poistaminen yhdessä työttömyysvakuutusmaksun alenemisen kanssa johtaisi evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon kirkollisverotuoton kasvuun yhteensä noin 47 miljoonalla eurolla. Julkisen talouden tasapainottamiseksi evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien valtionrahoitusta ja ortodoksisen kirkon valtionavustusta leikataan 20 miljoonalla eurolla.