Lukiolainsäädännön uudistaminen

OKM046:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM046:00/2017

Asianumerot OKM/41/010/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 1.7.2017

Lainvalmistelu

HE lukiolaiksi sekä laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 15/2018
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 17/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  12.4.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 57/2018

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi lukiokoulutusta koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. Uudistus toteutettaisiin säätämällä uusi lukiolaki, joka korvaisi vuodelta 1998 olevan lukiolain. Lisäksi muutettaisiin ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettua lakia.

VastuuministeriOpetusministeri Grahn-Laasonen

YhteyshenkilöTiina Silander, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Lukiouudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat
• yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut,
• niiden vaatima ohjaus ja tuki sekä
• oppiainerajat ylittävät opinnot ja
• korkeakouluyhteistyö.

Lukiouudistuksen valmistelussa huomioidaan muun muassa ylioppilastutkinnon uudistuksesta tehty työryhmäesitys.

Lukiouudistuksen valmistelu tehdään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, lukiokoulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kesken avoimena ja myös alueellisesti osallistavana prosessina.

Lukiolain uudistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Lähtökohdat

Lukiouudistus on käynnistetty hallituksen 28.4.2017 puoliväliriihen vuosia 2017 - 2019 koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja