Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

OKM035:00/2021 Säädösvalmistelu

Tällä asetusesityksellä ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavan siten, että asetuksen 20 §:n 2 kohtaan lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM035:00/2021

Asianumerot VN/10271/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 1.1.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Tällä asetusesityksellä ammatillisesta koulutuksesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavan siten, että asetuksen 20 §:n 2 kohtaan lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto.

Lisätietoja