Arpajaislain muutoksista johtuvat OKM:n hallinnonalan säädösmuutokset

OKM030:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien kymmenen lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain 17 §:ään ja siinä tarkoitettuun Veikkaus Oy:n tuoton käyttämiseen. Esitys liittyy sisäministeriössä valmistelussa olevan arpajaislain muuttamista koskevaan esitykseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM030:00/2022

Asianumerot VN/12508/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.4.2022 – 17.11.2022

Asettamispäivä 21.5.2022

Lainvalmistelu

HE eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 10.11.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  46/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  17.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien yhdeksän lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain säännökseen Veikkaus Oy:n tuoton käyttämisestä. Ehdotukset liittyvät sisäministeriössä valmisteltuun arpajaislain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen. Arpajaislain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan, että Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksia koskevasta arpajaislain säännöksestä luovutaan. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2024.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien kymmenen lain rahoitusta koskevissa säännöksissä olevat viittaukset arpajaislain 17 §:ään ja siinä tarkoitettuun Veikkaus Oy:n tuoton käyttämiseen. Esitys liittyy sisäministeriössä valmistelussa olevan arpajaislain muuttamista koskevaan esitykseen.

Lisää aiheesta