Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikainen muuttaminen

Hallituksen esitys eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

OKM027:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä näyttöjen toteuttamistavoista. Näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM027:00/2020

Asianumerot VN/12308/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

He laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.5.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  23/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  4.6.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 77/2020

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä näyttöjen toteuttamistavoista. Näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

YhteyshenkilöAnna Kankaanpää, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen koronaepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä näyttöjen toteuttamistavoista. Näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.

Lähtökohdat

Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti 11.3.2020 koronaviruksen (COVID-19) laajentuneen pandemiaksi. Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Valmiuslain nojalla annetulla 18.3.2020 voimaan tulleella soveltamisasetuksella rajoitettiin koulutuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää ammatillista koulutusta. Soveltamisasetus annettiin uudelleen 14.4.2020 siten, että se oli voimassa 13.5.2020 asti.

Soveltamisasetuksilla säädettiin, että ammatillisen koulutuksen järjestäjällä oli velvollisuus järjestää ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:ssä tarkoitettuja näyttöjä vain siltä osin, kuin ne oli mahdollistaa toteuttaa. Soveltamisasetusten voimassaolon päätyttyä 13.5.2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjien on tullut järjestää ammatillista koulutusta ja toteuttaa näyttöjä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Koronavirusepidemia on kuitenkin hankaloittanut ammatillisen koulutuksen näyttöjen toteuttamista ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) säädetyllä tavalla erityisesti tietyillä koulutusaloilla. Tästä syystä olisi tarpeen säätää ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin väliaikaisia muutoksia, joilla joustavoitettaisiin näyttöjen järjestämistä ja turvattaisiin opiskelijoiden opintojen eteneminen ja valmistuminen.

Lisää aiheesta