Kiusaamisen ehkäisyn työryhmä

OKM023:00/2017 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa. Sen tehtävä kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja keinojen etsimisen puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä kiusaamista. Myös hallitusohjelmassa korostuvat koulurauha ja oikeus oppimiseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM023:00/2017

Asianumerot OKM/66/040/2016

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.11.2016 – 31.12.2017

Asettamispäivä 24.11.2016

Yhteyshenkilö
Ulla Laine, Opetusneuvos
[email protected]

Yhteyshenkilö
Jussi Pihkala, opetusneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ryhmän tehtävänä on;

l) Arvioida käytössä olevien kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden ja ohjelmien toimivuutta ja käyttöä
2) Koota varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa käytettäviä omia hyväksi koettuja toimintatapoja muiden käyttöön
3) Vahvistaa olemassa olevia ja tutkitusti vaikuttavia kiusaamisen ehkäisyn toimintamalleja
4) Tehdä esitys lasten ja nuorten hyvinvointia ja työrauhaa edistävistä toimista
5) Tehdä esitys mahdollisista lainsäädännöllisistä mahdollisuuksista lisätä velvoitteita puuttua kiusaamiseen

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä ja koulurauhaa. Sen tehtävä kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen koulutuksen ja keinojen etsimisen puuttua kiusaamiseen ja ehkäistä kiusaamista. Myös hallitusohjelmassa korostuvat koulurauha ja oikeus oppimiseen.

Lähtökohdat

Lapsilla ja nuorilla on oikeus kasvaa ja oppia turvallisessa toimintaympäristössä. Hyvinvointi ja turvallinen arki kuuluvat varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten toimintakulttuuriin. Yhteiskunnassa viime vuosina tapahtuneet muutokset ovat synnyttäneet uusia kiusaaminen ja syrjinnän muotoja, esimerkiksi nettikiusaamisen. Muutoksissa ei ole kyse puhtaasti koulujen, ja oppilaitosten ongelmista. Lasten, nuorten ja perheiden haasteet ja elämäntilanteet heijastuvat myös varhaiskasvatukseen ja kouluun. Uusia toimivia ratkaisuja tarvitaan. Keinot löydetään ottamalla huomioon lasten, nuorten ja perheiden koko arki ja yhdistämällä osaamista keskeisten hallinnon- ja tieteenalojen välillä.

Lisätietoja