Hallituksen esitys laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

OKM019:00/2023 Säädösvalmistelu

Valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä ortodoksiselle kirkolle maksettavaa valtionavustusta esitetään rajoitettavan vuosina 2024-2027 osana valtion talouden sopeutustoimia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM019:00/2023

Asianumerot VN/20657/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.6.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä 28.6.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku Liitteet

Lainvalmistelu

HE laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 41/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  9.10.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 32/2023

Indeksitarkistuksia, jotka koskevat valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä ortodoksiselle kirkolle maksettavaa valtionavustusta, rajoitetaan vuosina 2024−2027.

VastuuministeriOpetusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 086
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esitys liittyy pääministeri Petteri Orpon hallituksen tavoitteeseen vahvistaa julkista taloutta vaalikauden 2023-2027 aikana.

Tiivistelmä

Valtion rahoitusta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin sekä ortodoksiselle kirkolle maksettavaa valtionavustusta esitetään rajoitettavan vuosina 2024-2027 osana valtion talouden sopeutustoimia.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus sitoutuu julkisen talouden tasapainottamiseen varmistaakseen kansalaisten hyvinvoinnin ja kestävän talouskehityksen. Hallituksen tavoite on vahvistaa julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla vaalikauden 2023–2027 aikana. Hallituksen työllisyys- ja kasvutoimet yhdessä suorien sopeutustoimien kanssa luovat edellytykset julkisen talouden tasapainottumiselle vuonna 2031.

Julkisen talouden menoja sopeutetaan nettomääräisesti noin neljällä miljardilla eurolla vuoden 2027 tasolla. Tähän pääsemiseksi hallitus on sitoutunut hallitusohjelman liitteessä B (taulukot taloudellisista päätöksistä) lueteltuihin, pysyviä säästöjä tuoviin tai maksutuloja lisääviin toimenpiteisiin. Liitteen mukaan evankelis-luterilaisen kirkon lakisääteisen valtion rahoituksen ja ortodoksiselle kirkolle myönnettävän valtionavustuksen indeksikorotuksia rajoitetaan vuosina 2024–2027 yhdellä prosenttiyksiköllä.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.