Yliopistojen koulutusvastuiden muuttaminen

OKM016:00/2020 Säädösvalmistelu

Yliopistojen koulutusvastuista säädetään VNA:ssa (794/2004) sekä OKMA:ssa (1451/2014). Osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisiin sopimuskauden 2021–2024 neuvotteluihin valmistautumista yliopistot ovat tehneet esityksiä koulutusvastuidensa muuttamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM016:00/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 595/2020

Yhteyshenkilö
Laura Hansen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 098
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Yliopistojen koulutusvastuiden muuttamista koskevat asetusmuutokset on annettu valtioneuvoston yleisistunnossa 23.7.2020.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n ja liitteen muuttamisesta (594/2020)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (595/2020)

Tiivistelmä

Yliopistojen koulutusvastuista säädetään VNA:ssa (794/2004) sekä OKMA:ssa (1451/2014). Osana opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen välisiin sopimuskauden 2021–2024 neuvotteluihin valmistautumista yliopistot ovat tehneet esityksiä koulutusvastuidensa muuttamisesta.