Korkeakoulujen osaamiskokonaisuuksien määrittelytyöryhmä (OK-työryhmä)

OKM011:00/2023 Toimielin

Perustetaan korkeakoulujen osaamiskokonaisuudet määrittelevä ja niiden käyttöönottoa tukeva työryhmä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM011:00/2023

Asianumerot VN/5316/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.3.2023 – 31.12.2023

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on luoda korkeakoulujen osaamiskokonaisuuksista nykyistä yhtenäisempi, tunnistettava ja tunnettu sekä luotettava tapa hankkia ja osoittaa osaamista. Määrittelytyö luo perustan sille, millä ehdoilla osaamiskokonaisuudet voidaan ottaa digitaalisille palvelualustoille/-alustalle ja miten ne siellä näkyvät. Työn lähtökohtana ovat EU:n neuvoston suosituksessa (2022/C 243/02) esitetty määritelmä ja vakiotiedot sekä eurooppalaiselle korkeakoulutusalueelle MICROBOL-hankkeessa laadittu viitekehys
(https://microbol.microcredentials.eu/microbol-framework-published/ ).

Tiivistelmä

Perustetaan korkeakoulujen osaamiskokonaisuudet määrittelevä ja niiden käyttöönottoa tukeva työryhmä.

Lähtökohdat

Uusien työtehtävien syntyminen ja vanhojen sisällön ja osaamisvaatimusten merkittävät ja nopeat muutokset lisäävät tarvetta jatkuvalle osaamisen ylläpitämiselle, nostamiselle ja uudistamiselle. Näihin tarpeisiin on useissa maissa viime vuosina haettu vastausta pienillä osaamiskokonaisuuksilla (micro-credentials). EU:n neuvosto antoi pieniä osaamiskokonaisuuksia koskevan suosituksen kesäkuussa 2022 ja useissa EU-maissa osaamiskokonaisuuksien määrittely ja käyttöönotto ovat käynnissä.

Nykyinen jatkuvan oppimisen tarjonta ei riittävästi vastaa työelämän tarpeisiin, työmarkkinoilla on osaajapulaa ja vaativissa tehtävissä toimivilla tarvetta päivittää ja uudistaa osaamista, nousevien alojen akuutit tarpeet.

Käynnistetään kansallisiin tarpeisiin vastaavan korkeakoulujen osaamiskokonaisuuksien määrittelyn ja käyttöönoton selvitys- ja kokeiluprosessin yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa.