Hyppää sisältöön

Yksityisen kopioinnin hyvitys budjettirahoitteiseksi

Opetusministeriö
Julkaisuajankohta 20.11.2014 11.54
Tiedote

Hallitus esittää tekijänoikeuslakiin muutosta. Jatkossa valtio maksaisi tekijöille hyvitystä teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön. Hyvitys maksettaisiin valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Määräraha olisi määrältään sellainen, että sitä voidaan pitää kohtuullisen suuruisena hyvityksenä teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön.

Samalla kumottaisiin voimassa olevat tekijänoikeuslain säännökset maksusta (hyvitysmaksu), jota kerätään yksityiseen kappaleen valmistamiseen käytettävien tallennusalustojen valmistamisen tai maahantuonnin yhteydessä.

Yksityistä kappaleen valmistamista ja sen yleisyyttä tutkittaisiin hyvityksen oikean mitoituksen määrittelemiseksi. Tutkimustoiminta olisi tarkoitus organisoida puolueettomalla tavalla siten, että yksityisen kopioinnin laajuudesta ja kopiointilähteistä saataisiin mahdollisimman neutraali ja värittymätön kuva hyvityksen oikean tason ja hyvityksen jakamisen perustaksi.

Valtioneuvosto asettaisi opetus- ja kulttuuriministeriön esityksestä myös neuvottelukunnan, jonka tehtävänä olisi toimia neuvoa-antavana elimenä tutkimusten sisältöön ja suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunnan toimikausi olisi neljä vuotta.

Hyvitys maksettaisiin, kuten nykyäänkin, opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittain hyväksymän maksuvarojen käyttösuunnitelman mukaisesti suorana hyvityksenä teosten tekijöille ja välillisenä hyvityksenä tekijöille heidän yhteisiin tarkoituksiinsa.

Hyvityksen taso perustuisi alkuvaiheessa aiempiin hyvitysmaksukertymiin. Hyvityksen lähtötasoksi vuosina 2015 ja 2016 määriteltäisiin 11 miljoonaa euroa, joka rahoitettaisiin kokonaan valtion talousarvioon lisättävällä määrärahalla. Vuoden 2017 valtion talousarvion valmistelussa ja siitä eteenpäin hyvityksen tason määrittämisessä otettaisiin huomioon yksityisen kappaleen valmistamista ja sen määrää kartoittavan puolueettoman tutkimuksen tulokset.

Esitys liittyy vuoden 2015 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja: hallitusneuvos Jorma Waldén, OKM, p. 0295 3 30338