Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2018 11.47
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2019 alussa voimaan useita säädösmuutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenne uudistuu

Ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistetaan 1.1.2019. Uudet tutkinnot ovat tulleet voimaan asteittain 1.1.2018 alkaen.

Tutkintorakenneasetus (sis. listan tutkinnoista) 

Korkeakoululakien muutokset voimaan vuodenvaihteessa - jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia lisätään

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon 2030 liittyvät muutokset yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin tulevat voimaan 1.1.2019. Lakien muutokset tuovat lisää jatkuvan oppimisen ja tilauskoulutuksen mahdollisuuksia korkeakouluihin. Niillä myös helpotetaan korkeakouluun pääsyä.

OKM-tiedote 28.12.2018

Tampereen yliopisto aloittaa toimintansa säätiöyliopistona

Julkisoikeudellisena laitoksena toimiva Tampereen yliopisto ja säätiöyliopistona toimiva Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 alkaen Tampereen yliopistoksi. Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö on oikeudelliselta muodoltaan säätiöyliopisto.

OKM-tiedote 8.6.2017

Lukioasiat ministeriössä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle

Opetus- ja kulttuuriministeriössä lukiokoulutusta koskevat asiat vuoden alusta yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osastolta korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle. Siirrolla on tarkoitus vahvistaa erityisesti korkeakoulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä ja yhteistyömahdollisuuksia. 

OKM-tiedote 27.9.2018 

Valtioneuvosto nimitti osaston vastuualueiden johtajat 19.12.2018 

Pienituloisten perheiden opiskelijoille oppimateriaalilisä

Pienituloisten perheiden lukio- tai ammatillisen koulutuksen opiskelijoille ryhdytään maksamaan opintotuen oppimateriaalilisää. Lisäksi lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiaika pitenee kuukaudella. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2019. Vanhempien tulokäsite muuttuu vuoden alusta lukien siten, että nykyisen puhtaan tulon sijaan opiskelijan vanhempien tulot huomioidaan tuloverolain mukaisina veronalaisina ansio- ja pääomatuloina.

OKM tiedote 4.10.2018 

Opintotuen tarveharkintaan muutoksia

Vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään ja asumislisään luovutaan, kun opiskelija on alle 18-vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona. Myöskään apurahoja ei enää otettaisi huomioon tulona opintotuessa.

OKM tiedote 15.11.2018 

Uusi laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Laissa säädetään elokuvan käsikirjoittamisen, tuotannon ja jakelun tukemiseksi sekä muutoin elokuvakulttuurin edistämiseksi valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta ja sen jakamisesta.  Laissa esitetään myös keinoja puuttua häirintään ja epäasialliseen kohteluun. 

OKM tiedote 19.4.2018

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Opintotuki Yleissivistävä koulutus