Hyppää sisältöön

Vision valmisteluryhmä esittää uudistuksia korkeakoulujen rahoitukseen ja ohjaukseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2018 12.39
Tiedote

Valmisteluryhmä esittää uudistuksia ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleihin sekä ohjauskäytäntöihin. Kokonaisuutta uudistetaan tukemaan korkeakoulujen omaa strategiatyötä sekä laaja-alaista yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Rahoitusmallien perusteella jaetaan korkeakouluille noin 2,4 miljardia euroa, josta 1,6 miljardia menee yliopistoille ja 0,8 miljardia ammattikorkeakouluille. Korkeakoulujen, korkeakouluyhteisön, sidosryhmien sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa rahoitusmallien uudistamiseksi opetusministeri Sanni Grahn-Laasoselle 24. lokakuuta.

Valmisteluryhmän esittämä rahoitusmallien perusrakenne korostaa edelleen koulutusta ja ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa sekä yliopistojen tutkimusta. Rahoitusmallit vahvistavat korkeakoulujen strategista uudistumista.

Tutkintojen osuutta ammattikorkeakoulujen rahoituksessa kasvatettaisiin 56 prosenttiin (nyk. 40 %) ja yliopistojen rahoituksessa 30 prosenttiin (nyk. 19 %). Tutkinnoissa huomioitaisiin jatkossa alakohtaisia eroja, nopeampaa valmistumista ja korkeakoulupaikkojen tehokkaampaa käyttöä. Myös yliopistojen tutkimuksen ja ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kokonaisrahoitusosuudet kasvaisivat yhdellä prosenttiyksiköllä. Jatkuvan oppimisen, työllistymisen ja kansainvälistymistä tukevan kilpaillun rahoituksen sekä yliopistojen julkaisujen kannusteita vahvistettaisiin.

Jatkuvan oppimisen osuus rahoitusmalleissa moninkertaistuisi: osuus ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa olisi yhdeksän prosenttia ja yliopistojen mallissa viisi prosenttia. Näistä yksi prosenttiyksikkö kohdennettaisiin yhteistyöopintojen perusteella, mikä korostaa korkeakoulujen välistä yhteistyötä, osaamista vahvistavaa profiloitumista ja työnjakoa sekä joustavan koulutustarjonnan kehittämistarvetta. Jatkuva oppiminen sisältäisi jatkossa avoimen korkeakoulutuksen, erikoistumiskoulutusten, erillisten opintojen sekä maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen opintopisteet.

Ohjausta ja rahoitusta uudistamalla vahvistetaan korkeakoulujen vaikuttavuutta, laatua, kansainvälisyyttä ja uusiutumiskykyä. Esitys tukee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omaleimaisia rooleja suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Uudistetut rahoitusmallit ja ohjausprosessit voitaisiin ottaa käyttöön ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen seuraavalla sopimuskaudella vuodesta 2021 alkaen. Muutokset edellyttävät valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetusten muuttamista.

Valmisteluryhmän esitykseen jätettiin kahden henkilöstöjärjestön yhteinen eriävä mielipide.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tavoitteena on nostaa koulutustasoa, lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa sekä lisätä panostuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Nämä tavoitteet ovat olleet valmisteluryhmän ehdotuksen lähtökohtina. Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet -ryhmä on yksi viidestä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa valmistelevista ryhmistä.

Raportti: Luovuutta, dynamiikkaa ja toimintamahdollisuuksia - ehdotus ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleiksi vuodesta 2021 alkaen

Lisätietoja:

- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. 02953 30 182

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi. Sisältö on kuvattu tekstissä.

 

Ehdotus yliopistojen rahoitusmalliksi. Sisältö on kuvattu tekstissä.